چقدر با نوشتن غریبی می‌‌ کنم. چقدر.

Advertisements